Informacja o zjeździe 2019

Zarząd Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Edukacyjno – Konsultacyjno – Rehabilitacyjnym Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate w dniach 24 czerwca – 1 lipca 2019r. [PDF]