Informacja o zjeździe 2020

Zarząd Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Edukacyjno-Konsultacyjno-Rehabilitacyjnym Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate w dniach 20-27 lipca 2020r. [PDF]