Przejdź do treści

Badanie dotyczące przyczyn występowania zaburzeń autystycznych u chorych ze stwardnieniem guzowatym

Szanowni Państwo,

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej w Warszawie prowadzi aktualnie badanie dotyczące przyczyn występowania zaburzeń autystycznych u chorych ze stwardnieniem guzowatym. Poszukujemy chorych, którzy mogą wziąć udział w badaniu rezonansu magnetycznego bez konieczności znieczulania, dorosłych i dzieci. W ramach projektu u chorego zostanie wykonane badanie czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) z użyciem nowoczesnego 3-Teslowego skanera MRI. Udział w badaniu nie wymaga pobytu w szpitalu. Nie wiąże się z istotnym ryzykiem dla uczestnika. Bezpośrednią korzyścią, jaką odnoszą Państwo z udziału w projekcie jest wykonanie  wysokiej jakości kontrolnego badania rezonansu magnetycznego. Uzyskane wyniki mogą w przyszłości posłużyć do lepszego zrozumienia przyczyn autyzmu u chorych ze stwardnieniem guzowatym.

Rodziny chętne do wzięcia udziału w badaniu prosimy o kontakt:

Dr Krzysztof Sadowski

Klinika Neurologii i Epileptologii

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Tel. 22 815 7404, 603 866403

Mail: k.sadowski@ipczd.pl

Dr Jakub Zubko

Klinika Neurologii i Epileptologii

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Tel. 22 815 7404, 531402432

Mail: j.zubko@ipczd.pl