Przejdź do treści

Bez barier

Inicjatywa dostępności do sieci – Web Accessibility Initiative (WAI)

Web Accessibility Initiative (WAI) (pl. Inicjatywa dostępności do sieci) – inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu.

Obecnie wiele stron dyskryminuje np. osoby z wadami wzroku lub słuchu, które używają specjalistycznych urządzeń do surfowania, użytkowników wolnych łącz internetowych, właścicieli urządzeń przenośnych (np. palmtopy, telefony komórkowe itp.), starych komputerów posiadających niskie rozdzielczości lub przeglądarki tekstowe.

Działalność WAI:

Tworzenie wytycznych odnośnie dostępności do Sieci.

Zapewnianie, że technologie sieciowe wspierają dostępność.

Tworzenie narzędzi do ewaluacji oraz ułatwiania dostępności.

Prowadzenie działań edukacyjnych.

Koordynowanie prac badawczych i rozwoju.

Zalecenia:

WAI stworzyło i rozwija szereg dokumentów zawierających zalecenia dotyczące dostępności:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – dotyczy treści na stronach internetowych.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) – dotyczy oprogramowania służącego do tworzenia stron internetowych.

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) – dotyczy przeglądarek internetowych

Evaluation and Report Language (EARL)

Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)

Linki zewnętrzne:

Oficjalna strona WAI : http://www.w3.org/WAI/

WAI w UE : http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_en.htm

Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_Accessibility_Initiative

Audyt Widzialni.eu – Strony Internetowe Bez Barier

Więcej informacji o audycie można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.widzialni.eu/audyt_stron_internetowych,m,mg,25.html

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate zgłosiło nową stronę internetową,
aby Fundacja Widzialni.eu przeprowadziła audyt dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.