Przejdź do treści

EXIST III rozpoczęte!

Informujemy Państwa, że Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej CZD w Warszawie rozpoczęła nabór do badań EXIST III. Celem badań jest potwierdzenie skuteczności leku Votubia w likwidacji napadów padaczkowych w stwardnieniu guzowatym. Kierownikiem badań w Polsce jest Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak