Przejdź do treści

„Fakomatozy- diagnostyka i leczenia”

Kurs odbedzie się w CZD 20-24.11.2006, jest to kurs doskonalący.
Informacje i druki zgłoszeniowe są na stronie http://www.cmkp.edu.pl, nr kursu 01-763-52-002-2006.