Przejdź do treści

Informacja o badaniu

W ramach pracy doktorskiej na I Wydziale Lekarskim WUM prowadzone są badania nad patogenezą stwardnienia guzowatego, we współpracy z Oddziałami Neurologii oraz Onkologii IP-Centrum Zdrowia Dziecka oraz Zakładu Histologii i Embriologii WUM. Aktualnie poszukiwani są pacjenci z guzkami okołopaznokciowymi (guzki Koenena), którzy zgodziliby się poddać ich chirurgicznemu usunięciu w Klinice Dermatologicznej w ramach wizyty ambulatoryjnej oraz wyrażą zgodę na przekazanie usuniętych guzków do dalszych badań laboratoryjnych metodami biologii molekularnej (m. in. hodowla komórkowa). Przeprowadzona zostanie kwalifikacja do zabiegu. Po zabiegu zapewniona zostanie ciągłość ambulatoryjnej opieki dermatologicznej. W załączeniu formularz informacyjny dla pacjenta [PDF] zaakceptowany przez lokalną Komisję Bioetyczną.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: pod nr 502-333-735, e-mail: mmsiedlecka@gmail.com lub osobiście w Klinice Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie (optymalnie w godz. 9:00-14:00).