Przejdź do treści

Informacja o zjeździe 2017

W dniach 19-26 sierpnia w Ośrodku „Syrenka” w Stegnie odbył się IX zjazd członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate.
W trakcie zebrania sprawozdawczego zarząd uzyskał absolutorium za 2016 r i zostały zatwierdzone plany na 2017r.
Celem zjazdu były także wykłady wybitnych specjalistów, którzy zajmują się leczeniem chorych na Stwardnienie Guzowate.

Wykłady wygłosili:

  1. Pani Prof. dr hab. n.med. Alicja Dębska Ślizień – Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  2. Pani dr n. med. Agnieszka Tarasewicz Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  3. Pan dr n.med. Piotr Skrzypczyk Klinika Pediatrii i Nefrologii – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  4. Pani doc. dr n.med. Joanna Trelińska – Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Łódzki Uniwersytet Medyczny.
  5. Pani mgr Anna Marcinkowska – psycholog Gdański Uniwersytet medyczny.
  6. Pani dr Agata Michalska rehabilitacja dzieci i dorosłych. – Kielce
  7. Pani Lekarz Monika Słowińska – Centrum Zdrowia Dziecka (pracuje przy programie „EPISTOP”)

W trakcie tygodniowego pobytu nasi podopieczni mieli zajęcia terapii zajeciowej.
Uczestnicy naszego zjazdu w rozmowach mogli wymienic poglądy na temat leczenia swoich pociech.

Galeria zdjęć