Przejdź do treści

Informacja o zjeździe członków stowarzyszenia

W dniach 27.06.-04.07.2015 w Gdańsku Sobieszewie odbył się VII zjazd członków Stowarzyszenia. W trakcie zjazdu  odbyła się konferencja medyczna dla lekarzy , której celem było przekazanie przez wykładowców wiedzy na temat najnowszych metod leczenia stwardnienia guzowatego.

Wykłady wygłosili:
Prof. Sergiusz Jóźwiak – „Stwardnienie Guzowate – o chorobie, objawy, kryteria diagnostycne”                                    –  „Postępy w leczeniu padaczki w stwardnieniu guzowatym” Prof. Marek Mandera – „Wskazania do leczenia neurochirurgicznego w stwardnieniu guzowatym” Dr Elżbieta Radzikowska -Zmiany płucne w przebiegu TSC- problemy diagnostyczne i terapeutyczne”
Goście z USA Prof. John Bissler  USA  – „TSC  Renal Disease”,”Choroba nerek w Stwardnieniu Guzowatym” Dr Tanjla Gibson USA – „Targeting Disruptive Behaviors in TSC”,  „Zachowania destrukcyjne w Stwardnienia Guzowatego”   W trakcie zjazdu konsultacji lekarskich udzielali: Prof.  Jóźwiak, Prof.  Bisler, Dr Gibson.    W dniu 30.06.2015 odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia ,które wybrało nowy zarząd i komisje rewizyjną.   Członkowie Zarządu: Prezes Andrzej Chaberka, V-ce Prezes Dorota Lewczuk, V-ce Prezes Tamara Poręba, Sekretarz Joanna Bartkowiak, Skarbnik Danuta Krause, Członkowie Zarządu; Aneta Jurka, Maria Osuch, Magdalena Komaniecka, Michał Franczak, Krzysztof Kurzawa.   Komisja rewizyjna: Przewodnicząca Daria Brożek, Członkowie: Marcin Protyga, Janusz Krutysz.   Z okazji 10 rocznicy istnienia stowarzyszenia odbył się występ Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej „Flotylla”

Zdjęcia