Przejdź do treści

Informacja z CZD o nowym leku na TSC !

Dotarła do nas bardzo szczęśliwa informacja z Centrum Zdrowia Dziecka (od prof. Jóźwiaka) o rejestracji nowego leku Afinitor® w Stanach Zjednoczonych.
Amerykański Urząd Rejestracji Leków (FDA) zarejestrował, do stosowania w USA, w przypadku guzów mózgu SEGA u chorych ze stwardnienie guzowatym leku Afinitor® czyli Everolimus. W Europie spodziewana jest rejestracja tego leku w następnym roku.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższymi linkami:
artykuł w języku angielskim na stronie Stowarzyszenia
news z 31 października 2010 roku ze strony www.TSAlliance.org
szczegółowe informacje o leku Afinitor®