Przejdź do treści

Informacje z Centrum Zdrowia Dziecka

Poniżej znajduje się list od prof. dr hab. n.med. Sergiusza Jóźwiaka:

Szanowny Panie Prezesie,

Chciałbym serdecznie podziękować za wiele lat wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Guzowatego, które pomogło mi i zespołowi Kliniki Neurologii Dziecięcej IP Centrum Zdrowia Dziecka w różnorodnych działaniach naukowych związanych z poznawaniem mechanizmów powstawania zmian nowotworowych, wyjaśnianiem wpływu padaczki na występowanie opóźnienia rozwoju i cech autystycznych u chorych na stwardnienie guzowate, wreszcie związanych z zapobieganiem rozwoju napadów padaczkowych.

Te wielokierunkowe badania prowadzone w naszym ośrodku od ponad 20 lat znalazły uznanie w międzynarodowym gronie specjalistów zajmujących się tą chorobą, co zaowocowało przyznaniem mi nagrody Manuela Gomeza, pioniera badań nad tą chorobą z kliniki Mayo w USA. Wręczenie tego prestiżowego wyróżnienia miało miejsce w Bloomingdale (USA) we wrześniu 2009 roku w czasie Międzynarodowej Konferencji nt Stwardnienia Guzowatego.

Nagroda ta przyznawana jest co rok jednej osobie o największych dokonaniach „naukowych i humanitarnych” dla społeczności chorych na stwardnienie guzowate. Dotychczas, od 2002 roku, nagrodę tę otrzymało 6 naukowców ze Stanów Zjednoczonych i jeden z Wielkiej Brytanii.

Jeszcze raz dziękuję za wiele lat współpracy.

W załączeniu przesyłam informacje o badaniach nad stosowaniem pochodnych rapamycyny z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej PTSG.

Sergiusz Jóźwiak