Przejdź do treści

Informacje ze Zjazdu Stowarzyszenia

Dnia 05 września 2009 w Miejscowości Garczyn woj. Pomorskie  odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate.

Zjazd udzielił absolutorium zarządowi. Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia jak również zmian w statucie.

Zmiany powyższe zostały zatwierdzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.11. 2009r.