Przejdź do treści

Konferencja: Dzień Stwardnienia Guzowatego w Centrum Zdrowia Dziecka

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie chorych na stwardnienie guzowate.

Z okazji przypadającego w maju Światowego Dnia Stwardnienia Guzowatego w dniu 18 maja 2024 roku w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” odbędzie się Konferencja skierowana do rodziców i opiekunów pacjentów z tą jednostką chorobową.

Wstęp wolny. Mile widziani pacjenci ze SG.

Prosimy o rejestrację mailem z podaniem liczby uczestników (także pacjentów) na adres: 

oddzial.neurologia@ipczd.pl 

Konferencja pt. Dzień Stwardnienia Guzowatego w Centrum Zdrowia Dziecka

Główny organizator: Zespół Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD, członek ERN EPICARE, oraz Centrum Chorób Rzadkich IPCZD

Uczestnicy: pacjenci, opiekunowie, lekarze, przedstawiciele pacjentów oraz Min. Zdrowia

 

Data: 18 maja 2024 r.

Miejsce: IPCZD Duża Sala Konferencyjna IPCZD, I Piętro, godz. 10.00-13.30

 

10.00-10.10. Otwarcie konferencji: Prof. Sergiusz Jóźwiak

10.10-12.20 Sesja I: Aktualny stan opieki nad chorym ze Stwardnieniem Guzowatym w Polsce

10.10-10.20 Historia pacjenta ze SG, Pan Andrzej Chaberka, Vice-Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate

 Prezentacja ośrodków zajmujących się SG w Polsce z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej diagnostyki i leczenia. Dostęp pacjentów do programów lekowych i nowoczesnego leczenia.  Leczenie pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego. Omówienie najistotniejszych potrzeb  pacjentów ze stwardnieniem guzowatym.

10.20-10.50    Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD- Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

10.50-11.20     Klinika Nefrologii Dziecięcej WUM- Prof. Piotr Skrzypczyk

11.20-11.50     Klinika Onkologii Dziecięcej UM Łódź – Prof. Wojciech Młynarski

11.50-12.20     Klinika Nefrologii GUM – Prof. Alicja Dębska-Ślizień

12.20-12.50    Przedstawiciel MZ – Aktualny stan Plan Chorób Rzadkich

 

12.50-13.30 Sesja II. Dyskusja – Pacjent ze stwardnieniem guzowatym – jego potrzeby i ich realizacja – Podsumowanie w formie okrągłego stołu

Uczestnicy:  Wykładowcy, Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Konsultanci Krajowi w dziedzinie neurologii i neurologii dziecięcej.

 

13.30-15.00 III. Warsztaty dla rodziców,  Miejsce: Mała sala konferencyjna IPCZD,

 

13.30-14.00

Problemy neurorozwojowe u chorych  ze stwardnieniem guzowatym

Psycholog

Dr Anna Marcinkowska

14.00-14.30

Neurologopeda i rozwój mowy

Logopeda

Dr Elżbieta Stecko

14.30-15.00

Dojrzewanie płciowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Seksuolog

Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska

W czasie warsztatów dla rodziców dla dzieci współpracujących będzie możliwość zapewnienia opieki w Centrum Chorób Rzadkich IPCZD