Przejdź do treści

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Skład nowego zarządu wybranego na Walnym Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczym
Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate oraz Komisji Rewizyjnej

W dniu 05.09.2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate, na którym wybrano nowy skład zarządu.

Obecny zarząd Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate:
1. Andrzej Chaberka – prezes. Tel. 0604 096 715
2. Dorota Lewczuk – wiceprezes. Tel.0607 457 229
3. Danuta Krause – skarbnik Tel. 0505 058 678
4. Joanna Bartkowiak – sekretarz. Tel.0503 593 158
5. Aneta Jurko – członek Tel.0501 333 714

Obecny skład komisji Rewizyjnej:
1. Wiesław Gałkowski – przewodniczący Tel. 0602 374 436
2. Michał Franczak – członek  Tel.0605 063 694