Przejdź do treści

O nas

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate w Polsce zapoczątkowane zostało w Gdyni pod koniec grudnia 2004r. z inicjatywy rodziców chorych dzieci. Od czerwca 2005r. rozpoczęło formalnie swoją działalność.

W tamtym czasie, w Polsce brak było jakiejkolwiek systemowej i kompleksowej opieki zdrowotnej dla chorych na Stwardnienie Guzowate. Dlatego celem Stowarzyszenia stało się między innymi dążenie do ogólnodostępnej, kompleksowej możliwości diagnostyki i leczenia chorych oraz popularyzację problemu choroby.

Dzisiaj nasze Stowarzyszenie to Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w KRS pod numerem 0000229137. 

Nasza ciągła współpraca ze stowarzyszeniami w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach powoduje, że jesteśmy świadomi najnowszych możliwości leczenia i dążymy, aby wprowadzono je również w Polsce. Efektem pracy w ostatnich 15 latach działalności jest m.in. znaczący wzrost świadomości o chorobie, jej symptomach i wadze wczesnego rozpoznania w środowisku medycznym w Polsce.

W ramach naszej bieżącej działalności:

 • Zrzeszamy w naszych szeregach ok. 250 członków
 • Prowadzimy niniejszą stronę, gdzie są informacje o chorobie, leczeniu oraz naszych inicjatywach (www.stwardnienie-guzowate.eu)
 • Jesteśmy do dyspozycji telefonicznej dla pacjentów. Wielu osobom konkretnie pomogliśmy, kierując ich do odpowiednich lekarzy, służymy poradami we wszystkich problemach z jakimi stykają się chorzy i ich opiekunowie
 • W miarę możliwości pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej
 • Prowadzimy konta celowe dla naszych chorych, gdzie chorzy gromadzą środki na leczenie i rehabilitację
 • Co roku organizujemy kilkudniowe zjazdy dla członków, współfinansujemy koszty pobytu na zjeździe. Spotkania te służą bezpośrednim kontaktom i wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim są czasem bezpośredniej edukacji pacjentów. Na zjazdy zapraszamy lekarzy z kraju i zagranicy, którzy mają doświadczenie w leczeniu Stwardnienia Guzowatego. Zaproszeni lekarze oprócz wykładów, udzielają też wówczas bezpłatnych indywidualnych konsultacji ze swoich dziedzin. 

 

W 2020 roku minęła 15 rocznica założenia Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate. W minionych latach uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach i projektach w kraju i za granicą:

 • Uczestniczymy w tworzeniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
 • Uczestniczymy w obchodach Światowego Dnia Chorób Rzadkich
 • Bierzemy udział w pracach i akcjach TSC International, miedzy innymi obchodach Światowego Dnia Stwardnienia Guzowatego – 15 maja
 • W 2011 uczestniczyliśmy w kampanii społeczno-edukacyjnej „Mosty Nadziei” propagującej wiedzę o chorobie
 • Bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach. M.in. byliśmy na spotkaniu liderów organizacji pacjentów (Amsterdam, maj 2011) działających na rzecz chorych na Stwardnienie Guzowate (TSC) w Europie i USA, gdzie zainicjowano powołanie światowego zrzeszenia stowarzyszeń osób chorych na Stwardnienie Guzowate – TSC International.
 • Nasi przedstawiciele byli obecni na konferencjach medycznych w Wiesbaden (marzec 2012), Neapolu (wrzesień 2012). Co roku nasz przedstawiciel jest obecny w Waszyngtonie, na dorocznej konferencji medycznej amerykańskiej organizacji pacjentówz TSC.
 • W 2015r. odbyło się doroczne spotkanie członków naszego Stowarzyszenia w Sobieszewie. Wykłady wygłosili znakomici znawcy choroby z kraju i zagranicy miedzy innymi Prof. Sergiusz Jóźwiak i Prof. John Bissler. W wyniku tego wydarzenia kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medyczego Pani prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień rozpoczęła leczenie chorych dorosłych z całej Polski, a Dr Piotr Skrzypek z Katedry i Kliniki Pediatrii dzieci z problemami nefrologicznymi.
 • W dniach 5-6 października 2018r. patronowaliśmy Konferencji Nefroonkologia 2018 zorganizowanej przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Umożliwiła ona wymianę doświadczeń między nefrologami, onkologami i dermatologami z kraju i zagranicy. Formuła konferencji obejmowała wykłady ekspertów i prezentacje przypadków klinicznych, a wśród prelegentów nie zabrakło wielu wybitnych znawców przedstawianych tematów. Jedna z sesji była poświęcona Stwardnieniu Guzowatemu chorobie z pogranicza tych specjalności.
 • W kwietniu 2019r. w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej Projekt EPISTOP, zainicjowany i koordynowany przez Klinikę Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
  EPISTOP to pierwszy na świecie międzynarodowy program naukowo- -badawczy, w którym badana była padaczka od etapu powstawania pierwszych zmian w mózgu, zanim jeszcze widoczne są napady drgawek. Dowiódł on, że możliwe jest zapobieganie padaczce i jej skutkom, w tym nieodwracalnym uszkodzeniom mózgu. Brało w nim udział 101 dzieci chorych na Stwardnienie Guzowate, a wyniki badania EPISTOP posłużyły do opracowania zaleceń dotyczących wykrywania i leczenia padaczki na świecie.
 • W czerwcu 2019r. nasi przedstawiciele obecni byli na Międzynarodowej Konferencji Stwardnienia Guzowatego (TSC) w Toronto, podczas której odbyło się 40 wykładów, które dotyczyły aktualnego stanu światowej wiedzy i statusu najnowszych badań oraz sposobów leczenia tej choroby. Brało w niej udział 38 stowarzyszeń pacjenckich z całego świata, które również wymieniały się własnymi doświadczeniami i osiągnięciami.
 • Jesteśmy członkami EURORDIS zrzeszającej europejskie organizacje zajmujące się chorobami rzadkimi.
 • Wielokrotnie występowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, aby zwrócić uwagę na trudności jakie napotykają chorzy na Stwardnienie Guzowate w polskim systemie opieki zdrowotnej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM CZŁONKOM, LEKARZOM

I PRZYJACIOŁOM, KTÓRZY POMAGAJĄ W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

ORAZ WSZYSTKIM, KTÓRZY ZECHCIELI WESPRZEĆ NAS MERYTORYCZNIE I FINANSOWO.

Ostatnie zmiany w statucie zostały dokonane poprzez przyjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w Łężycach w 2018 roku.

Statut Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate

Krok 1. Wydrukuj i wypełnij (wielkimi literami):

 

Krok 2. Prześlij na adres pocztowy Stowarzyszenia lub adres email:  stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl

Koszty przystąpienia:

 • wpisowe: 10,00 zł
 • składka roczna: 60,00 zł

Wpisowe oraz składka płatne na konto: 21 1440 1026 0000 0000 0384 0166. 

Happening 2011

Happening 2011

Happening 2011

Neapol, wrzesień 2012

Neapol, wrzesień 2012

Gdańsk, październik 2018

Gdańsk, październik 2018