Przejdź do treści

Opieka nefrologiczna – stwardnienie guzowate

Nasza opieka nad dziećmi z TSC pozostaje bez zmian, chętnie widzimy dzieci pozostające pod opieką neurologiczną w innych ośrodkach (także Centrum Zdrowia Dziecka).Dodatkowo w trakcie hospitalizacji zabezpieczamy do dalszych badań próbkę krwi i moczu. Jesteśmy bardzo elastyczni w zakresie terminów – w grę wchodzą także wizyty jednodniowe. 
Oczywiście w przypadku wskazań do leczenia prowadzimy leczenie dużych zmian w nerkach inhibitorami mTOR.

Piotr Skrzypczyk Anna Maria Wabik Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii Warszawski Uniwersytet Medyczny