Przejdź do treści

Podziękowanie dla Darczyńców

Podziękowanie dla Darczyńców na rzecz
Chorych na Stwardnienie Guzowate POLISH TSC ASSOCIATION

W imieniu członków i wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia, pragniemy bardzo serdecznie podziękować, każdemu z naszych Darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać na realizację naszych statutowych celów – 1% ze swojego podatku za rok 2015.
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate, jako Organizacja Pożytku Publicznego uzyskała od Państwa  w ramach odpisu 1% za rok 2015 kwotę 72 918,52 zł.
Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy wspierać małych pacjentów w procesie leczenia oraz rehabilitacji. Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym.
Jesteśmy zaszczyceni, że zyskaliśmy uznanie dla naszej działalności w postaci wpłat od Podatników rozliczających się w Urzędach Skarbowych w całej Polsce jak i od indywidualnych darczyńców.
Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy dziękować każdemu darczyńcy osobno, dlatego też składamy wszystkim ludziom dobrego serca gorące podziękowania. Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.
Z wyrazami wdzięczności
Zarząd Stowarzyszenia