Przejdź do treści

Rezultaty działań TSC

Drodzy Pacjenci, Rodzice i Opiekunowie,
Przekazujemy Wam dziś ważne informacje dotyczące rezultatów działań Międzynarodowego Ruchu organizacji na rzecz chorych na SG (TSC – międzynarodowa nazwa choroby), który rozwija się i umacnia od kilku lat.
Jego celem jest szerzenie wiedzy o chorobie i możliwościach leczenia, wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami z poszczególnych ośrodków TSC na całym świecie, wyznaczanie i aktualizowanie światowych standardów diagnostycznych i leczniczych, przekazywanie wiedzy o  badaniach naukowych, inicjowanie tych badań, koordynowanie międzynarodowej współpracy pomiędzy organizacjami pacjentów, zintegrowanie międzynarodowych środowisk medycznych i pacjenckich we wspólnym działaniu na rzecz kształtowania i rozwijania świadomości o chorobie i leczeniu.
Więcej informacji [PDF, 71.18kB]