Przejdź do treści

TSC GLOBAL AWARENESS DAY 2015

15 MAJA PRZYPADA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI O STWARDNIENIU GUZOWATYM –  „TSC GLOBAL AWARENESS DAY”


PROSIMY O LICZNY UDZIAŁ W TEGOROCZNYCH OBCHODACH I WYRAŻENIE NASZEJ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI DOTKNIĘTYMI STWARDNIENIEM GUZOWATYM NA CAŁYM ŚWIECIE.   W TYM ROKU UCZESTNICZYMY W DWÓCH AKCJACH – KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ.   1) AKCJA KRAJOWA POD HASŁEM „Z NADZEJĄ NA WYGRANIE Z CHOROBĄ”

MA NA CELU DOTARCIE DO MINISTERSTWA ZDROWIA Z PRZEKAZEM, ŻE CHORZY NA STWARDENIENIE GUZOWATE TO NIE „PRZYPADKI DO LECZENIA” LECZ KONKRETNE OSOBY, W RÓŻNYM WIEKU, Z WŁASNĄ HISTORIĄ, KTÓRE DZIĘKI NOWEJ FARMAKOTERAPII MAJĄ NADZIEJĘ I REALNĄ SZANSĘ  NA ZAHAMOWANIE POSTĘPU CHOROBY.   ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI:   – KAŻDY CHORY LUB JEGO OPIEKUN WYSYŁA  W DNIU 15 MAJA 2015r. E-MAIL DO  MINISTRA ZDROWIA, PANA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Z POZDROWIENIEM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA STWARDNIENIA GUZOWATEGO, NA ADRES KANCELARII MINISTERSTWA : kancelaria@mz.gov.pl ORAZ JEDNOCZEŚNIE DO WIADOMOŚCI STOWARZYSZENIA NA ADRES: stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl
  – W TEMACIE WIADOMOŚCI PISZEMY : Szanowny Pan Minister Bartosz Arłukowicz, 15 maja-TSC Global Awareness Day.
–  PROSIMY BY TREŚĆ POZDROWEINIA WYRAŻAĆ W GRZECZNEJ FORMIE.    W TREŚCI WIADOMOŚCI PISZEMY :         „Z nadzieją na wygranie z chorobą”         Szanowny Panie Ministrze,        15 maja przypada TSC Global Awareness Day – Światowy Dzień Świadomości o        Stwardnieniu Guzowatym.        Z tej okazji, przesyłam Serdeczne Pozdrowienia,
        chory(chora) na Stwardnienie Guzowate,        imię i nazwisko lub tylko imię, wiek        miejscowość(gdzie mieszkam)        …..można tu dodać krótką historię…..

2) JAK CO ROKU, ZACHĘCAMY NASZYCH CHORYCH I ICH OPIEKUNÓW DO LICZNEGO  UCZESTNICTWA W  MIĘDZYNARODOWEJ  AKCJI
,  ORGANIZOWANEJ  Z OKAZJI TSC GLOBAL AWARENESS DAY, PRZEZ TSC INTERNATIONAL (www.TSCInternational) – ŚWIATOWE ZRZESZENIE STOWARZYSZEŃ  DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ CHORYCH NA TSC.   OFICJALNA STRONA OBCHODÓW:     www.tscglobalday.org TEMATEM TEGOROCZNYCH OBCHODÓW JEST PLAKAT-PROJEKT FOTOGRAFICZNY  „#IAMTSC”,  KTÓRY MA SYMBOLIZOWAĆ RÓŻNORODNOŚĆ,  NIEPOWTARZALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH HISTORII TSC, UŚWIADAMIAĆ ŚWIATU, ŻE KAŻDA OSOBA DOTKNIĘTA TSC TO HISTORIA ODRĘBNA I WYJĄTKOWA.
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ NALEŻY: – WYDRUKOWAĆ  POWYŻSZY  PLAKAT  ZE  STRONY OBCHODÓW , W FORMACIE A-4  ( PO KLIKNIĘCIU W „this flyer” UKAŻE SIĘ OPCJA DO DRUKOWANIA),
– WPISAĆ W JASNO-NIEBIESKIE POLE “LOCATION” NAZWĘ WASZEJ MIEJSCOWOŚCI  I  KRAJ,  – ZROBIĆ  ZDJĘCIE  OSOBY CHOREJ, TRZYMAJĄCEJ  PLAKAT, – WYPEŁNIĆ ANKIETĘ DO PRZESŁANIA ZDJĘCIA ON-LINE (ZE STRONY OBCHODÓW). JEST W NIEJ TEŻ POLE DO OPISANIA W KILKU ZDANIACH HISTORII  CHOREGO, – ZAŁADOWAĆ ZDJĘCIE ( W FORMACIE .jpg LUB .gif, NIE WIĘKSZE NIŻ 1MB) I  WYSŁAĆ  CAŁOŚĆ,  KLIKAJĄC  W  POLE  ‘SUBMIT’ POD ANKIETĄ.   SZCZEGÓŁY NA STRONIE OBCHODÓW.   WSZYSTKIE NADSYŁANE ZDJĘCIA SĄ UMIESZCZANE W INTERNETOWEJ GALERII TEGOROCZNYCH OBCHODÓW. NA STRONIE GALERII MOŻNA ZOBACZYĆ ZDJĘCIA OSÓB, KTÓRE JUŻ PRZYŁĄCZYŁY SIĘ DO AKCJI.   OFICJALNA STRONA GALERII OBCHODÓW 2015: http://www.tscglobalday.org/gallery.aspx   DRUGIM ELEMENTEM TEGOROCZNEJ AKCJI JEST JAK NAJSZERSZE DOTARCIE Z INFORMACJĄ O OBCHODACH DO SPOŁECZEŃSTWA.  DLATEGO PROSIMY O ZAMIESZCZANIE W DNIU 15 MAJA, NA WASZYCH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, ADRESÓW CZY LINKÓW DO OFICALNYCH STRON OBCHODÓW.   POPRZEZ NASZ UDZIAŁ PRZYCZYNIAMY SIĘ DO SZERZENIA W ŚWIECIE ŚWIADOMOŚCI O STWARDNIENIU GUZOWATYM – TSC.    GORĄCO PROSIMY I ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO JAK NAJLICZNIEJSZEGO UDZIAŁU W TEGOROCZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH,   ZARZĄD STOWARZYSZENIA CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE