Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w badaniu ViRAP

Badanie ViRAP jest wielodyscyplinarnym badaniem klinicznym dotyczącym dzieci z rzadką chorobą układu nerwowego – stwardnieniem guzowatym (TSC). 

Celem badania klinicznego ViRap jest porównanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku przeciwpadaczkowego (wigabatryna) i inhibitora mTOR (rapamycyna) w profilaktyce padaczki oraz niepełnosprawności intelektualnej  i zaburzeń ze spektrum autyzmu u niemowląt z TSC. Badany będzie także wpływ tych leków na rozwój guzów w TSC.  Dodatkowo, projekt ViRap ma dostarczyć danych na temat mechanizmów rozwoju padaczki, niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu , a także  powstawania guzów u dzieci z TSC. Jest to pierwszy projekt tego typu na świecie.

W badaniu zastosowane będzie nie tylko nowatorskie leczenie, ale także wykonane zostaną badania zmierzające do lepszego poznania mechanizmów rozwoju padaczki i nowotworów. Będzie to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań bioinformatycznych, co ma szczególne znaczenie właśnie w badaniach nad chorobami rzadkimi. Badanie wykonywane będzie w dwóch ośrodkach: IPCZD i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dane kontaktowe: 

Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

prof. Sergiusz Jóźwiak

Tel: 606 445 668

e-mail: s.jozwiak@ipczd.pl

Magdalena Krawiec

Tel: 668 447 202

e-mail: m.krawiec@ipczd.pl

P. Monika Szkop

e-mail: m.szkop@ipczd.pl

Poniżej zamieszczamy link pod którym znajdziecie Państwo szerszy opis projektu.  

https://nauka.czd.pl/virap/