Przejdź do treści

Zjazd 2021 – Wykłady

Podczas każdego zjazdu kładziemy duży nacisk na merytoryczne poznanie aspektów choroby.  Wzorem lat ubiegłych, odwiedzili nas znakomici goście. 

Wg wcześniej ustalonego planu odbył się szereg wykładów. Tematyka dotyczyła neurologii, nefrologii dorosłych i dzieci, genetyki oraz psychologii w aspekcie SG/TSC.

Mogliśmy utrwalić wiedzę i poszerzyć znajomość naszej choroby od strony naukowej, zadać wiele nurtujących nas pytań i z najlepszego źródła usłyszeć odpowiedzi, wyjaśnienia formułowane w przystępny dla nas i życzliwy sposób. 

Bardzo dziękujemy prelegentom: 

  • Prof. dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (CZD)
  • Prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak (WUM)
  • Prof. dr hab. Wojciech Młynarski (UM w Łodzi)
  • Dr hab. Joanna Trelińska (UM w Łodzi)
  • Dr hab. Piotr Skrzypczyk (WUM)
  • Dr Agnieszka Tarasewicz (GUM)
  • Dr Anna Marcinkowska (GUM)
  • Lek. Izabela Kuźmiuk-Glembin (GUM)
  • Lek. Anna Wabik (WUM)
  • Studentka medycyny P. Ewa Maria Sokolewicz (GUM)