Przejdź do treści

Zjazd Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate – 2022r.

W dniach 07-13.08.2022   w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej odbył się doroczny Zjazd Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate.