Przejdź do treści

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

UWAGA! Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w dniach 4-6 września 2009r.

Zapraszamy członków stowarzyszenia do udziału w zjeździe. Udział w zjeździe proszę zgłaszać telefonicznie lub mailowo do 31 lipca 2009r.
Zjazd odbędzie się na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie  woj. Pomorskie.

Do uczestnictwa w zjeździe zapraszamy członków stowarzyszenia wraz z rodzinami.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl lub telefonicznie pod nr 058 661 49 91 lub 0608 410 621
Zgłaszając uczestnictwo w zjeździe prosimy podąć potrzebę opieki nad dzieckiem (związane to jest z ilością wolontariuszy).
Koszt uczestnictwa 1 osoby wyniesie około 50 zł w tym 2 noclegi i 4 posiłki.

Wstępny harmonogram:
  4.09.2009 piątek – przyjazd do godz. 18.oo – kolacja
  5.09.2009 sobota – zjazd, spotkania integracyjne rodzin (3 posiłki)
  6.09.2009 niedziela – śniadanie, wyjazd uczestników

Adres strony internetowej Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie : http://www.pcmgarczyn.pl/index.html